Termeni și condiții

Designul și conținutul website-ului www.prodeee.ro (“Site-ul”) aparțin în exclusivitate ASOCIAȚIEI COALIȚIA PRO DEEE („Asociația” sau ”Asociația PRO DEEE”).

Asociația este o organizație fără scop patrimonial, înființată conform legislației din România, cu sediul în Bucureşti, str. Aromei, nr. 88A, sector 2, cod poștal 023786, email: office@prodeee.ro, având ca membri Asociația ECOTIC (www.ecotic.ro), Asociația ENVIRON (www.environ.ro) și CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL (https://rev-log.com/ro) și care are ca scop formularea și furnizarea de puncte de vedere documentate privind reglementarea și cadrul legal, organizatoric și faptic de desfăşurare a activităţii de gestiune a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (“DEEE”) .

Asociația nu are un responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer) întrucât nu se află în niciuna din situațiile prevăzute în art. 37 alin. (1) din Regulamentul General (UE) 2016/679 – în continuare GDPR.

Conceptul, structura și materialele (inclusiv informațiile) prezentate pe Site sunt obiect al proprietății intelectuale, inclusiv al protecției prin drepturi de autor, drepturi conexe dreptului de autor și drepturi sui-generis asupra bazelor de date, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Nu puteți reproduce, total sau parțial, și nici folosi în scop comercial conţinutul Site-ului, în niciun fel, decât cu permisiunea scrisă prealabilă a Asociației. Încălcarea prezenței interdicții atrage răspunderea conform legilor în vigoare.

 

ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR. FORȚA OBLIGATORIE A CONTRACTULUI

Clauzele următoare stabilesc termenii și condiţiile utilizării de către dumneavoastră a materialelor și informațiilor care alcătuiesc sau sunt prezente pe Site. Accesarea Site-ului presupune acceptarea prezențelor prevederi, acestea având valoare contractuală deplină.

Acest principiu al acceptării implicite nu se aplică cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am putea să le colectăm atunci când interacționăm cu dvs. prin navigarea pe Site, situații pentru care se aplică regulile speciale ce se găsesc în Politica de protecție a datelor cu caracter personal și în Politica de cookie-uri.

Asociația PRO DEEE își rezervă dreptul de a modifică în orice moment conținutul Site-ului, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă.

Dacă nu doriți să acceptați acești termeni și condiții, va rugăm să nu navigați pe Site. În cazul în care aveți întrebări despre activitatea noastră și nu doriți să navigați pe Site ne puteți contacta conform datelor de contact menționate în Preambul.

 

 

 

DEFINIȚII

Termenii “Site”, “acest Site” și “Site-ul” folosiți în acest document se referă la site-ul www.prodeee.ro.

Vizitator/Utilizator – orice persoană care accesează site-ul www.prodeee.ro, indiferent de motiv.

Conținut – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament digital; conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către Asociația PRO DEEE prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; informații legate de activitățile, evenimentele, noutățile, ofertele speciale, serviciile etc. Asociației.

Formular de contact – solicitare ori document electronic ce intervine că formă de comunicare între Asociație și Vizitator prin intermediul site-ului www.prodeee.ro.

Date cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. A se vedea Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Asociației disponibilă online pe acest Site.

 

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Conținutul, astfel cum este definit, incluzând, dar nelimitându-se la, logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site sunt proprietatea exclusivă a Asociației PRO DEEE, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (inclusiv prin cesiune și prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Vizitatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original.

Informațiile publicate pe site-ul www.prodeee.ro sunt informații de interes general despre Asociația PRO DEEE, membrii săi, activitățile acestora, gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (”DEEE”), precum și alte informații considerate de Asociație că fiind de interes pentru Utilizatori şi/sau Vizitatori.

Asociația PRO DEEE își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site-ul www.prodeee.ro.

Asociația PRO DEEE își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urmă unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori, fără a anunța în prealabil.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția opiniilor postate de către Utilizatori/Vizitatori, Conținutul Site-ului www.prodeee.ro – logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, texte și/sau conţinut multimedia, elemente de grafică web, scripturi, programe, precum și orice alte elemente încorporând drepturi de proprietate intelectuală și/sau orice alte date – este proprietatea Asociației PRO DEEE și este apărat de legislația pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

Așadar, folosirea în scopuri lucrative sau organizaționale, fără acordul Asociației PRO DEEE sau a titularului drepturilor de proprietate intelectuală, a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus poate atrage răspunderea legală conform legilor în vigoare.

 

ACCES

Accesul la Site-ul www.prodeee.ro este liber și nu necesită configurarea unui  cont de utilizare.

Pentru mai multe informații despre cookies și identificatori online, date ce pot fi colectate și utilizate la simpla vizitare a Site-ului, va rugăm să accesați Politica de cookie-uri disponibilă pe site.

La utilizarea formularului de contact de pe Site, răspunderea pentru corectitudinea datelor aparține Vizitatorului. Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea de date cu caracter personal; vă rugăm să consultați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Asociația PRO DEEE și Nota de informare corespunzătoare.

Dacă veţi furniza date care nu corespund realității sau care aparțin unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, dar Asociația PRO DEEE are dreptul de a le şterge sau rectifica  imediat ce va află de situație. Dacă Asociația PRO DEEE ia cunoștință cazuri în care formularul de contact de pe Site este utilizat de către persoane cu vârstă sub 16 ani, va șterge imediat astfel de date.

Asociația PRO DEEE nu își asumă nici o răspundere pentru informațiile furnizate de terți prin intermediul Site-ului.

Asociația PRO DEEE poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite justificarea acțiunilor sau inacțiunilor sale, să suspende sau să interzică accesul dumneavoastră la Conținutul Site-ului www.prodeee.ro sau doar la o parte a acestui Conținut. În cazul în care administratorii Site-ului vă vor interzice accesul, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

 

LEGĂTURI CĂTRE ALTE RESURSE WEB

Website-ul www.prodeee.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri și pentru conținutul lor, privit total sau parțial, o poartă în întregime proprietarii acestora. Asociația PRO DEEE nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

 

PARTENERI/MEMBRI

Pentru informații despre activitatea membrilor Asociației, despre activitatea organizațiilor citate ori menționate pe Site, ca și orice alte informații similare, Vizitatorul se poate adresa entităților terțe respective.

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Asociația PRO DEEE nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor ce ar putea fi postate de Utilizatori, în schimb, își asumă dreptul de a șterge (îndepărta) orice conținut care încalcă Termenii și condițiile website-ului www.prodeee.ro sau care este în alt mod incompatibil cu esența prevederilor acestora. Cu toate acestea, Asociația PRO DEEE nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe website și postat de către Utilizatori.

Asociația PRO DEEE nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau afișare pe website-ul www.prodeee.ro.

Asociația PRO DEEE nu răspunde pentru pagubele, costurile, litigiile, pretențiile sau cheltuielile apărute că urmare a ignorării sau nerespectării de către Vizitatori a “Termenilor și condițiilor” și/sau a altor documente și prevederi postate pe Site.

Asociația PRO DEEE nu răspunde pentru prejudiciile create că urmare a nefuncționării Site-ului www.prodeee.ro, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acesta.

 

FRAUDA

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI VIZITATOR SAU UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI WWW.PRODEEE.RO SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA ORICĂRUI SERVER SAU ORICĂREI RESURSE CARE GAZDUIEŞTE SITE-UL SAU ESTE FOLOSITĂ PENTRU FUNCȚIONAREA SA VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A ACESTORA ȘI VA PUTEA AVEA DREPT CONSECINȚĂ ÎNTRERUPEREA SERVICIULUI ȘI ATRAGEREA RĂSPUNDERII AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU CONDIȚIILE ȘI TERMENII MAI-SUS ARĂTATE VA RUGĂM SĂ NU ACCESAŢI SITE-UL WWW.PRODEEE.RO ȘI SĂ ÎNCHIDEȚI DE ÎNDATĂ PAGINA DE WEB WWW.PRODEEE.RO.

 

LEGEA APLICABILĂ

Prezentele Termeni& Condiții sunt guvernate de legea română. Orice litigiu izvorât în legătură cu acestea este de competența instanțelor de la sediul Asociației.