Despre Noi

Coaliția PRO DEEE a luat naștere  în 2021, cu viziunea de a implementa în România politicile și standardele Uniunii Europene în materie de Economie Circulară, concentrate pe managementul  Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE).

Scop

 Coaliția PRO DEEE are ca scop un management sustenabil al Deșeurilor Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE) în condițiile respectării stricte a principiilor de drept concurențial. Coaliția își propune să fie un partener al autorităților publice centrale și locale, al instituțiilor Uniunii Europene, precum și al oricăror entități de drept public sau privat implicate în îmbunătățirea și aplicarea cadrului legal de management al DEEE.

Considerăm că tranziția către Economia Circulară se face prin asumarea obligațiilor legale și a rolului fiecărui actor din lanțul de producție – distribuție – consum – management deșeuri, cu principii clare, legislație predictibilă și comunicare susținută.

 

Obiectivele coaliției sunt:

       • Susținerea unui dialog deschis cu autoritățile administrative centrale în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ și a sistemului național de management DEEE, cu scopul atingerii țintelor naționale de colectare și reciclare/valorificare a DEEE, conform directivelor europene
       • Promovarea mesajului și a soluțiilor de colectare separată a DEEE
       • Promovarea implicării și responsabilizarea tuturor actorilor din sistemul național de management al DEEE
       • Promovarea calității și respectarea standardelor în tratarea și reciclarea DEEE
       • Promovarea unui sistem de coordonare a pieței de DEEE, inclusiv printr-un mecanism de Clearing House reglementat

Viziune și misiune

Viziunea noastră este să ajungem la un sistem național performant de management al DEEE, integrat în economia circulară. În acest sistem toți actorii își cunosc responsabilitatea și acționează în acest sens: cetățenii cunosc că deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie colectate separat și accesează soluțiile prezente în fiecare localitate, iar apoi acestea sunt tratate cu grijă pentru mediu, în vederea pregătirii pentru reutilizare sau a reciclării, conform standardelor specifice.

Misiunea noastă este de a contribui la creșterea rezultatelor naționale din managementul DEEE, prin propunerea și susținerea măsurilor necesare îmbunătățirii cadrului legislativ aferent, prin promovarea bunelor practici europene din domeniu și printr-un parteneriat constructiv și în cadru legal cu autoritățile publice centrale și cu reprezentanții actorilor din piață.

Membri fondatori

Asociația ECOTIC

Asociația ECOTIC

Asociația Environ

Asociația Environ

Reverse Logistics Group

Reverse Logistics Group