Legislație

Resurse legislative europene relevante: 

Legislație românească:

  • OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
  • OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
  • Ordonanță de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu
  • Ordinul 1494/846/2016 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice 
  • Ordinul Nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenței de raportare către Registrul național al producătorilor, precum și a modului de evidență și de raportare;
  • ORDIN Nr. 417/2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării și pregătirii pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice