Coaliția PRO DEEE România

Coaliția PRO DEEE s-a născut din dorința de a contribui la construcția unui management sustenabil al Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE), bazat pe principii și responsabilități clare pentru toți actorii din domeniu. Ne dorim să colaborăm cu autoritățile publice centrale, dar și cu alte organizații publice sau private din domeniu, în vederea identificării și implementării de soluții pentru eficientizarea domeniului DEEE.

Avem o viziune pe termen lung, bazată pe dinamica sectorului DEEE în contextul european amplu al economiei circulare, în care produsele electronice și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) reprezintă produse cheie în lanțurile valorice, iar gestionarea eficientă a deșeurilor acestora este esențială pentru dezvoltarea durabilă.  Urmărim să derulăm studii în domeniu, să conturăm campanii de conștientizare care au ca scop reducerea impactului asupra mediului, creșterea ratei de colectare a DEEE și aplicarea standardelor de transport și tratare.

01

Scopul nostru

este un management sustenabil al Deșeurilor Echipamentelor Electrice și Electronice, în condițiile respectării stricte a principiilor de drept concurențial. Coaliția își propune să fie un partener al autorităților publice centrale și locale, al instituțiilor Uniunii Europene, precum și al oricăror entități de drept public sau privat implicate în îmbunătățirea și aplicarea cadrului legal de management al DEEE.

02

Viziunea noastră

este să ajungem la un sistem național performant de management al DEEE, integrat în economia circulară. În acest sistem toți actorii își cunosc responsabilitatea și acționează în acest sens, în care cetățenii cunosc că DEEE trebuie colectate separat și accesează soluțiile prezente în fiecare localitate, iar apoi acestea sunt tratate cu grijă pentru mediu, în vederea pregătirii pentru reutilizare sau a reciclării, conform standardelor specifice.

03

Misiunea noastră

este de a contribui la creșterea rezultatelor naționale din managementul DEEE, prin propunerea și susținerea măsurilor necesare îmbunătățirii cadrului legislativ aferent, prin promovarea bunelor practici europene din domeniu și printr-un parteneriat constructiv cu autoritățile publice centrale și cu reprezentanții actorilor din piață.