Notă de informare – formular de contact

Cine suntem

Operatorul de date cu caracter personal este ASOCIAȚIA COALIȚIA PRO DEEE („Asociația”), care este o organizație fără scop patrimonial, înființată conform legislației din România, cu sediul în Bucureşti, str. Aromei, nr. 88A, sector 2, cod poștal 023786, având ca membri Asociația ECOTIC (www.ecotic.ro), Asociația ENVIRON (www.environ.ro) și CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL (https://rev-log.com/ro) și care are ca scop formularea și furnizarea de puncte de vedere documentate privind reglementarea și cadrul legal, organizatoric și faptic de desfăşurare a activităţii de gestiune a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (“DEEE”) .

Asociația nu are un responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer) întrucât nu se află în niciuna din situațiile prevăzute în art. 37 alin. (1) din Regulamentul General (UE) 2016/679 – în continuare GDPR. Datele la care putem fi contactați pentru probleme de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt: office@prodeee.ro.

Asociația colectează date atunci când ne contactați prin formularul de la https://prodeee.ro/contact/.

Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Asociația prelucrează datele dvs. oferite prin acest formular pentru a vă contacta pentru a solicita mai multe detalii necesare soluționării solicitării, pentru a confirma înregistrarea solicitării, precum și pentru a vă transmite răspuns solicitării dumneavoastră.

Ne întemeiem pe consimțământul dvs. în acest scop.

Datele dvs. colectate prin prezentul formular nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate prin acest formular către entități precum membrii Asociației, autorități publice competente, consultanți etc. pentru a putea soluționa solicitarea dvs.

Datele dvs. nu sunt transferate în afara UE/SEE către țări terțe sau organizații internaționale.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular

Păstrăm datele dvs. strict pentru perioada necesară soluționării solicitării dvs., precum și pentru a face dovada modului de soluționare ulterior, de pildă, în situația unei acțiuni de control din partea autorităților de mediu, a unor solicitări ulterioare din partea dvs.

Ce drepturi aveți

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta poate avea drept consecință imposibilitatea de a da curs cererii dvs. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa Asociației la datele de contact menționate mai sus.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru mai multe detalii

Vă rugăm să citiți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, afișată aici.