Eurostat a publicat datele de colectare din DEEE pentru 2021

06.11.2023 | 0 comentarii

La sfârșitul lunii octombrie 2023, Eurostat a publicat datele oficiale legate de Deșeurile de  Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) pentru anul 2021.

Câteva elemente esențiale referitoare la datele din 2021:  

  • în UE au fost colectate 11,0 kg de DEEE pe cap de locuitor, în timp ce media EEE introduse pe piață în perioada 2018-2020 a fost estimată la 23,7 kilograme pe cap de locuitor.
  • doar Bulgaria și Slovacia au atins obiectivul de colectare a 65 % din DEEE, pe baza cantității de astfel de echipamente introduse pe piață în cei trei ani anteriori. Irlanda și Letonia s-au apropiat, de asemenea, de acest obiectiv.
  • rata de colectare a DEEE în Uniunea Europeană a fost de 46,2 % (măsurată ca pondere a DEEE colectate în raport cu greutatea medie a echipamentelor electronice introduse pe piață în cei trei ani precedenți, și anume 2018-2020).

Cantitatea de echipamente electrice și electronice introduse pe piața din UE a evoluat de la 7,6 milioane de tone în 2012 la un vârf de 13,5 milioane de tone în 2021. În această perioadă, cel mai scăzut nivel a fost înregistrat în 2013, cu 7,3 milioane de tone. Pe ansamblul perioadei 2012-2021, cantitatea de EEE introdusă pe piață a crescut cu 77,1 %. Cantitatea totală de DEEE colectate a crescut de la 3,0 milioane de tone în 2012 la 4,9 milioane de tone în 2021 (+65,1 %), în timp ce cantitatea totală de DEEE tratate a crescut de la 3,1 la 4,8 milioane de tone (+54,2 %) în aceeași perioadă. DEEE recuperate s-au dezvoltat de la 2,6 la 4,4 milioane de tone (+69,8 %), iar DEEE reciclate și pregătite pentru reutilizare au crescut de la 2,4 la 4,0 milioane de tone (+64,8 %) în perioada 2012-2021.

Referitor la DEEE, în 2021, 16 state membre ale UE au depășit obiectivul de colectare a 45 % din DEEE. În plus, un stat membru – Danemarca a raportat o rată apropiată de acest obiectiv, de 42,7 %. În plus, doar 2 state membre ale UE  (Bulgaria și  Slovacia) au atins obiectivul mai ambițios al unei rate de colectare de 65 % în 2021, iar alte două state membre s-au apropiat, cu rate de 60,2 % Letonia și, respectiv, 63,8 % Irlanda.

Conform acestor date, Bulgaria este țara care a atins cea mai mare rată de colectare a DEEE din UE, 108%, mai mult dublu față de țări precum Belgia sau Franța.

Conform datelor oficiale, România este la celălalt capăt al listei, cu 31.7% DEEE colectate, urmată doar de Cipru (28%) și Portugalia (27%). Datele pentru țara noastră sunt cele raportate pentru 2020 și estimate de către Eurostat pentru 2021. Așadar, Bulgaria a colectat de 3.4 ori mai multe DEEE decât România și de 1.7 ori mai multe DEEE decât Irlanda.