Comisia Europeană recomandă oficial SGR pentru laptopuri și telefoane

09.10.2023 | 0 comentarii

Economia circulară: noi recomandări pentru autoritățile naționale în vederea creșterii gradului de returnare a telefoanelor mobile, tabletelor și laptopurilor utilizate și a deșeurilor.

Image by Volker Glätsch from Pixabay

Conform Comisiei Europene, rata de colectare a dispozitivelor electronice de mici dimensiuni în întreaga UE rămâne scăzută. De exemplu, se raportează că rata de colectare a telefoanelor mobile este de sub 5%, iar în gospodăriile din UE există un stoc estimat de 700 de milioane de telefoane mobile nefolosite și deșeuri.  Aceste dispozitive sunt, de asemenea, bogate în materiale prețioase, în special în materii prime critice. Un singur smartphone conține pământuri rare în magnet, cobalt în baterie, indiu în ecran și tantal, galiu și metale prețioase în placa de circuite imprimate. 

Colectarea și reciclarea electronicelor de consum de mici dimensiuni reprezintă o provocare deosebită, deoarece acestea sunt eliminate în mod necorespunzător prin intermediul deșeurilor municipale, exportate ilegal sau tratate în mod necorespunzător.

Pentru a identifica problemele legate de gestionarea DEEE în statele membre și pentru a le sprijini în soluționarea acestor probleme, Comisia a desfășurat o inițiativă de promovare a conformității DEEE, oferind recomandări statelor membre pentru a contribui la creșterea gradului de colectare a DEEE. Aceste recomandări includ, în special, ca statele membre să dezvolte o infrastructură suficientă pentru ca cetățenii să se debaraseze de DEEE și să informeze consumatorii cu privire la opțiunile de preluare care le sunt disponibile. Aceasta include asigurarea faptului că distribuitorii își îndeplinesc obligațiile de preluare în temeiul articolului 5 din Directiva 2012/19/UE și că oferă consumatorilor opțiunea de a returna gratuit dispozitivele.

Creșterea reparațiilor și reutilizărilor de echipamente electronice de mici dimensiuni, precum și reciclarea deșeurilor provenite de la astfel de echipamente va sprijini trecerea la o economie circulară, va contribui la securitatea aprovizionării cu materii prime și energie critice și va spori autonomia strategică a UE.

Recomandările de politică includ:

  • Stimulente financiare, cum ar fi reducerile, cupoanele, sistemele de returnare a depozitelor sau recompensele monetare. Stimulentele ar trebui să vizeze aparatele electronice de consum de mici dimensiuni care nu mai sunt folosite, dar care rămân în sertarele gospodăriilor. Acestea ar trebui să vizeze, de asemenea, electronicele mici care funcționează și pe care oamenii nu le mai folosesc, dar care pot fi revândute, reutilizate sau reparate. Atunci când utilizează aceste stimulente, consumatorii trebuie să fie pregătiți pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, de exemplu, ar trebui să fie capabili să calculeze valoarea unui dispozitiv. 
  • Creșterea utilizării serviciilor poștale pentru returnarea telefoanelor mobile, a tabletelor și a laptopurilor uzate și a deșeurilor, de exemplu prin furnizarea de plicuri sau etichete preplătite consumatorilor pentru a-și returna dispozitivele.  
  • Stabilirea de parteneriate între organizațiile de reutilizare și operatorii de sisteme de preluare și stabilirea de obiective de reutilizare și de pregătire pentru reutilizare. 
  • Creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea confortului și a vizibilității punctelor de colectare în care oamenii pot returna electronice de mici dimensiuni. Informațiile despre cele mai apropiate puncte de preluare pot fi adăugate la hărți, instrumente de căutare și aplicații ușor de utilizat. La punctele de preluare, oamenii ar trebui, de asemenea, să fie informați cu privire la faptul că toate datele cu caracter personal stocate în dispozitivele lor sunt gestionate corespunzător și șterse corect.

Documentul oficial se gaseste la https://environment.ec.europa.eu/publications/commission-recommendation-improving-rate-return-used-and-waste-mobile-phones-tablets-and-laptops_en