Implicațiile adoptării de către Consiliul UE a noului Regulament privind bateriile și deșeurile de baterii

18.07.2023 | 0 comentarii

Regulamentul UE privind bateriile va avea implicații asupra țintei de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în UE.


Noul Regulament UE privind bateriile și deșeurile de baterii, adoptat pe 10 iulie 2023 de către Consiliul UE, va intra în vigoare până la sfărșitul acestei veri, respectiv la 20 de zile de la publicare în Jurnalul Oficial.

Conform comunicatului oficial al Consiliului UE, noile norme vizează promovarea unei economii circulare prin reglementarea bateriilor pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Așadar, regulamentul stabilește cerințe privind sfârșitul ciclului de viață, inclusiv obiective și obligații de colectare, obiective privind recuperarea materialelor și răspunderea extinsă a producătorilor:

  • obiective pentru producători de a colecta deșeuri de baterii portabile (63% până la sfârșitul anului 2027 și 73% până la sfârșitul anului 2030) și introduce un obiectiv specific de colectare a deșeurilor de baterii pentru mijloacele de transport ușoare (51% până la sfârșitul anului 2028 și 61% până la sfârșitul anului 2031).
  • obiectivul de recuperare a litiului din deșeurile de baterii la 50% până la sfârșitul anului 2027 și la 80% până la sfârșitul anului 2031, obiectiv care poate fi modificat prin acte delegate în funcție de evoluțiile pieței și ale tehnologiei și de disponibilitatea litiului.
  • prevede niveluri minime obligatorii de conținut reciclat pentru bateriile industriale, bateriile SLI și bateriile EV. Pentru început, acestea sunt stabilite la 16% pentru cobalt, 85% pentru plumb, 6% pentru litiu și 6% pentru nichel. Bateriile vor trebui să dețină o documentație privind conținutul reciclat.
  • obiectivul de eficiență a reciclării este stabilit la 80% până la sfârșitul anului 2025 pentru bateriile cu nichel-cadmiu și la 50% până la sfârșitul anului 2025 pentru alte deșeuri de baterii.

Un alt element esential al noului Regulament prevede că, până în 2027, bateriile portabile încorporate în aparate ar trebui să poată fi demontate și înlocuite de către utilizatorul final, lăsând suficient timp operatorilor pentru a-și adapta proiectarea produselor la această cerință. Aceasta este o dispoziție importantă pentru consumatori. Așadar, în următorii 5 ani vom putea schimba bateria la telefon acasă, fără să fie nevoie să înlocuim dispozitivul. Aceasta este o mare victorie pentru “dreptul la reparații”. Deși se aplică doar în UE, regulamentul va avea ramificații globale, deoarece nu ar avea sens să se fabrice două smartphone-uri diferite – unul pentru Europa și unul pentru restul lumii. Reglementarea va avea probabil un impact asupra pieței globale, schimbând designul smartphone-urilor pentru toți utilizatorii.

Regulamentul UE privind bateriile  va avea implicații asupra țintei de colectare a DEEE în UE, impusă prin Directiva Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice.

Dreptul la reparații impus prin Regulamentul bateriilor va avea un impact asupra țintei de colectare a DEEE, care în prezent este de 65% din media Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) puse pe piață în cei 3 ani anteriori (sau 85% din DEEE generate). În mod evident, economia circulară presupune prevenirea generării deșeurilor în special atunci când vine vorba de lanțuri valorice cheie, cum este cazul de față, fiind întotdeauna încurajate reparația, reutilizarea și pregătirea pentru reutilizare. Cu toate acestea, noul Regulamentul pe baterii nu este încă aliniat cu Directiva DEEE.  Din păcate, Directiva actuală a DEEE (în curs de revizuire) impune ținte de colectare și reciclare/valorificare a DEEE, iar în România și Polonia ratarea acestei ținte atrage penalități similare în cele 2 state, respectiv 2 lei/kg pentru neatingerea acestor ținte.