WEEE Irlanda, raportul 2021

18.07.2022 | 0 comentarii

https://www.weeeireland.ie/weee-annual-environmental-report-2021/

Irlanda a avut în 2019, conform ultimelor date Eurostat, una dintre cele mai mari rate de colectare a DEEE din Europa, cu 12.7 kg pe cap de locuitor, în timp ce media europeană era de 10 kg pe cap de locuitor. Astfel, a atins o rată națională de colectare de 61.3%, cu câteva procente sub ținta de 65% din media Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) puse pe piață în cei 3 ani anteriori.

WEEE Ireland este o organizație fără scop lucrativ, înființată în 2005 cu aprobarea Ministerului Mediului,  care s-a angajat să asigure o conformitate eficientă din punct de vedere al costurilor în numele producătorilor. Această structură  gestionează 2/3 din deșeurile de EEE ale Irlandei, reprezentând  96% din industria irlandeză a bateriilor, respectiv 74% din industria de echipamente electronice și electrocasnice.

Raportul pentru 2021 WEEE Ireland a fost publicat în iunie și prezintă o serie de informații extrem de relevante referitoare la unul dintre cele mai eficiente sisteme de gestionare a DEEE din lume. Raportul este foarte interesant din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este un raport financiar, prezintă costurile utilizate în atingerea țintelor, precum si transparență pentru stabilirea costurilor de management al DEEE. În 2021 s-a ajuns la un acord pentru prelungirea vizibilității acordului privind taxa și contribuțiile de cooperare până la  fârșitul anului 2022 pentru a permite planificarea și dezvoltarea de unor noi sisteme DEEE în Irlanda. Costurile de management ale DEEE diferă de la o țară/regiune la alta, dar, conțin următoarele:

  • costuri de colectare: de accesare DEEE, transport DEEE de la sursă cel puțin la primul loc de depozitare, depozitare DEEE, de dezvoltare și întreținere infrastructuri aferente acestor activități, de gestionare comenzi, de logistică colectare, transport și depozitare DEEE;
  • costuri nete de pregătire pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau eliminare, după caz: de tratare (extragerea compușilor poluanți și separarea materialelor), de reciclare și valorificare energetică, de eliminare a fracțiilor ne-reciclabile și ne-valorificabile, din care se deduc veniturile din fracțiile cu valoare economică, de infrastructură și logistică aferente;
  • costuri de informare și conștientizare cu privire la DEEE și la sistemele de colectare puse la dispoziția diferitelor categorii de generatori de DEEE;
  • costuri de susținere a operațiunilor de mai sus: managementul relației cu producătorii și asigurarea finanțării, evidențierea fluxurilor DEEE, managementul relației cu diverșii operatori, monitorizare și control, efectuarea raportărilor și alte interacțiuni cu autoritățile competente, costuri administrative și de personal ale OTR-ului. 

Și în România este obligatorie afișarea acestor costuri, dar, din păcate, ele nu iau întotdeauna în calcul toate elementele de mai sus.

În ala doilea rând, raportul analizează aspectele pozitive, dar și greutățile întîmpinate în proces, precum efectele pandemiei. Cifrele lor arată că anul trecut au fost colectate 18,7 milioane de DEEE în Irlanda, ajungând la reciclare un număr record de produse electrice și electronice.  Au fost recuperate aproximativ 127.000 de frigidere și 205.000 de televizoare și monitoare, precum și peste 2,3 milioane de becuri, într-un total de 38.464 de tone preluate – 57% din media bunurilor vândute pe o perioadă de trei ani. De asemenea, raportul arată că au fost salvate  de la depozitare (la groapa de gunoi) peste 54 de milioane de baterii AA uzate.

Spre deosebire de colectarea DEEE din România, unde avem aproximativ 2% din DEEE provenite de la autorități publice pentru că nu există infrastructura necesară, în Irlanda 28% din deșeuri sunt colectate din punctele autorităților publice locale.

În al treilea rând, se prezintă implicarea WEEE Ireland în tranziția către Economia Circulară, participarea la dezvoltarea noii Strategii de Economie Circulară lansată în 2022 și alinierea la obiectivele acesteia, cum trebuie îmbunătățit procesul și care sunt factorii care îi afectează eficiența.  În România acum se lucrează la prima Strategie de Economie Circulară.  Deși cifrele sunt aproape de țintă, iar industria este mulțumită de rezultate, ele indică și o problemă legată de consumul nesustenabil care este o piedică în calea economiei circulare. În ciuda sensibilizării și participării tot mai mari a publicului, obiectivele nu iau în considerare strategiile circulare deja întreprinse de întreprinderi și consumatori pentru a preveni apariția acestor tipuri de deșeuri. 

Într-un interviu accordat publicației Circular UK,  directorul executiv al WEEE Ireland, Leo Donovan, a avertizat că natura schimbătoare a produselor înseamnă că obiectivele de reciclare în raport cu vânzările care stau la baza sistemului european WEEE „nu mai sunt potrivite pentru scop”. „Ca națiune, consumăm mai multe bunuri electrice ca niciodată. Tonajul anual de pe piață a crescut cu 50% în șase ani, ajungând anul trecut la 22 kg pe cap de locuitor, cu 69 de milioane de unități introduse pe piață în 2021″, a spus el.

Trebuie să recunoaștem că multe aparate mai mari nu ajung la sfârșitul duratei de viață timp de mulți ani prin strategii de proiectare și reparații. Dacă cumpărăm mai multe electronice, trebuie să adoptăm o variantă de tipul „un plug in, un plug out”, deoarece nu avem suficiente materii prime în sol pentru a ține pasul cu cererea globală în creștere”. Deși nivelurile irlandeze procentuale de preluare sunt cu mult peste media europeană, distanța față de obiectivul de colectare de 65% se mărește în fiecare an. Natura schimbătoare a produselor și a ciclurilor de viață ale acestora înseamnă că simplul sistem liniar de ponderare nu mai este adecvat scopului.  În plus, dacă un laptop este reparat sau reutilizat, acesta nu este luat în considerare în prezent pentru performanța de mediu a Irlandei. În Irlanda, conform raportului, 10% din DEEE sunt pregătite pentru reutilizare.

 CEO-ul a mai adăugat faptul că noile tehnologii casnice, cum ar fi panourile fotovoltaice solare și pompele de căldură, de exemplu, sunt articole de mare tonaj care acum au o durată de viață de peste 15-20 de ani, datorită inovației producătorilor iar acestea nu vor ajunge la sfârșitul ciclului de viață pentru reciclare timp de zeci de ani și totuși vor conta în măsurătorile obiectivelor actuale. Aceste aspecte nu sunt noi, același lucru s-a întâmplat și în domeniul iluminatului, unde becurile LED de lungă durată schimbă natura peisajului dominat anterior de becurile incandescente cu durată scurtă de utilizare.

Publicația Irish Examiner sublinia că  în 2021, echivalentul a 231.179 de tone de emisii de CO2 a fost evitat prin reciclarea deșeurilor electronice prin intermediul sistemului WEEE Ireland, spre deosebire de depozitarea la groapa de gunoi. Aceasta este echivalentul consumului anual de carbon a 4.624 de hectare de copaci. În medie, 94% din materiale au fost recuperate pentru a fi utilizate din nou în producție sau pentru recuperarea energiei finale, iar cele 20 702 tone de fier recuperate sunt suficiente pentru a construi aproape trei Turnuri Eiffel.  Cel mai mare sistem de reciclare a bateriilor electrice și a bateriilor din țară a depășit, de asemenea, cu 1% obiectivul UE de 45% pentru deșeurile de baterii portabile în 2021 – cu 1.085 de tone colectate, o creștere de 16% față de 2020.

În concluzie, Irlanda este o sursă de inspirație pentru Romania  în domeniul DEEE, unde infrastructura de colectare este asigurată  și de autorități publice locale, nu doar de retail, unde Economia Circulară este o prioritate a Guvernului și toți stakeholderii sunt implicați în acest proces.