Delegații și ecologiștii sărbătoresc noile restricții globale privind comerțul cu deșeuri de echipamente electrice și electronice

22.06.2022 | 0 comentarii

Basel Action Network (BAN) a transmis un comunicat de presă privind concluziile COP15 pe care le-am preluat în prezentul articol. Pe 17 iunie, la Geneva, Elveția, în cadrul celei de-a 15-a reuniuni (COP15), părțile au convenit prin consens asupra „amendamentelor elvețiano-ghaneze”, care stabilesc noi definiții ale deșeurilor electronice periculoase și nepericuloase, și s-au asigurat că aceste două categorii de deșeuri electronice vor fi fie interzise din punct de vedere comercial, fie vor necesita cel puțin o notificare din partea țării exportatoare și acordul țării importatoare înainte de export.

Exporturile de deșeuri electronice, în special în țările în curs de dezvoltare, au ca rezultat, de obicei, daune asupra mediului chiar și atunci când materialul este considerat nepericulos„, a declarat Jim Puckett, director executiv al Basel Action Network (BAN), organizația care a descoperit prima dată coșmarul depozitării deșeurilor electronice la nivel mondial în China și Africa în 2001 și 2005. „Din cauza emisiilor mortale create atunci când deșeurile electronice sunt prelucrate termic sau în operațiuni primitive de decapare cu acid, acest nou acord va contribui în mare măsură la protejarea mediului și a sănătății umane în întreaga lume.

Cu toate acestea, pentru a proteja reciclarea legitimă, BAN a contribuit, totuși, la asigurarea faptului că noile amendamente au exceptat deșeurile electronice care sunt preprocesate în țara exportatoare pentru a obține un concentrat sigur și nepericulos de metale sau materiale plastice deja incluse în lista de deșeuri nepericuloase de la Basel (anexa IX). Acest lucru permite ca un număr mai mare de deșeuri electronice să fie reciclate în resurse secundare cu o calitate de bază, în loc să fie abandonate, depozitate sau incinerate.

Noile norme vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2025 și urmează trendului pentru materialele plastice amestecate și contaminate. Pe lângă beneficiile evidente pentru mediu și sănătate, se așteaptă ca acestea să faciliteze mult mai mult aplicarea normelor privind comerțul cu deșeuri electronice în întreaga lume.

În ciuda adoptării acestor noi controale la reuniunea COP15, rămâne o lacună majoră promovată intens de producătorii de electronice, pe care BAN și multe țări în curs de dezvoltare încearcă să o elimine: așa-numita „lacună a produselor reparabile”, care se găsește într-o linie directoare Basel privind circulația transfrontalieră a deșeurilor electronice, adoptată în prezent doar cu titlu provizoriu. Această linie directoare permite în prezent exportatorilor să evite complet normele convenției dacă pretinde că exporturile urmează să fie reparate. În cadrul reuniunii COP15, 22 de țări în curs de dezvoltare au luat cuvântul pentru a solicita să se lucreze mai mult la această secțiune a orientărilor, care se referă la momentul în care deșeurile electronice sunt deșeuri și când nu sunt deșeuri. Multe părți doresc ca definiția să se bazeze pe funcționalitate.  Acesta va fi acum punctul central al negocierilor care vor continua începând de anul viitor.

Deși toată lumea este conștientă de faptul că repararea joacă un rol important, aceasta nu poate fi folosită ca bilet gratuit pentru a exporta tot felul de deșeuri pe baza unei pretenții deșarte și, astfel, să se ascundă de regulile de circulație de la Basel. Acest lucru deschide o importantă ușă pentru tot felul de afaceri comerciale explozive cu deșeuri„, a declarat Puckett. „BAN, împreună cu țările în curs de dezvoltare, urmărește să închidă această ultimă portiță pentru a preveni abuzurile în numele reutilizării.”

Pentru informații suplimentare, este disponibilă decizia adoptată, precum și Ghidulul responsabil privind circulația transfrontalieră a echipamentelor electronice uzate în vederea promovării unei economii circulare etice în cadrul Convenției de la Basel

BAN a găzduit un seminar online în care s-au prezentat rezultatele obținute la COP15 în detaliu.