Webminar Interreg Europe „Colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice”

16.02.2022 | 0 comentarii

Pe 10 februarie 2022 am participat la  webminarul „Colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)” organizat de platforma de e-learning a politicilor Interreg Europe. În cadrul evenimentului s-au prezentat cifre cheie din domeniu, provocări și soluții, cu exemple din din proiectele Interreg Europe și nu numai.

Cu o rată de creștere anuală de 2%, DEEE se numără printre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere, după ce, potrivit estimărilor, au urcat la 12 milioane de tone în 2020. Acest flux de deșeuri cuprinde un amestec complex de materiale, inclusiv conținuturi periculoase, care necesită o gestionare specifică pentru a evita daune majore pentru mediu și sănătate, sau materii prime de mare valoare și esențiale. De exemplu, aproximativ 10 % din aurul din întreaga lume este utilizat pentru a produce produse electronice moderne. Ratele de colectare în Europa sunt încă foarte scăzute, sub 40%, iar unele estimări din domeniu consideră că această cifră este de fapt de aproximativ 23%. Vestea bună este că, atunci când sunt colectate, ratele de reciclare ajung la aproximativ 80%.

Depozitarea DEEE se traduce, de asemenea, în pierderi financiare semnificative pentru economia europeană. Se estimează că veniturile potențiale globale din reciclarea DEEE în UE s-ar putea ridica la 2,15-3,67 miliarde EUR (2020).  Pentru a îmbunătăți reutilizarea și reciclarea DEEE, Uniunea Europeană a stabilit ca obiectiv o rată minimă de colectare de 65 % din media EEE pusă pe piață în ultimii 3 ani (Directiva UE privind DEEE) și a prezentat în Planul de acțiune privind economia circulară idei de sisteme de preluare/vânzare la nivelul UE sau o revizuire a substanțelor periculoase utilizate în echipamentele electronice. În plus, Directiva privind eco-design-ul solicită o mai bună reparabilitate și durabilitate a articolelor electronice.

Webinarul a prezentat măsuri politice și abordări circulare din cadrul proiectelor Interreg CIRCE, 2Lifes și GPP4GROWTH pentru a îmbunătăți colectarea și reciclarea DEEE în conformitate cu agenda europeană, cu scopul de a inspira autoritățile locale și regionale.

Reutilizarea DEEE este mai ecologică decât reciclarea, economisind 1,14 tone de CO2 pe tonă, față de 0,85 tone, și are un potențial semnificativ de creare de locuri de muncă. Pregătirea pentru reutilizarea DEEE creează între 60 și 140 de locuri de muncă la 1 000 de tone. Oscar Planells (RREUSE) a împărtășit mai multe recomandări pentru o mai bună gestionare a deșeurilor electronice: introducerea unor politici de proiectare ecologică, acordarea de scoruri de durabilitate și reparabilitate pentru produse, scutiri de taxe și stimulente economice pentru a sprijini reutilizarea, programe de competențe circulare și garanții pentru articolele reparate.

Achizițiile publice ecologice pot juca un rol important în gestionarea deșeurilor. Obiectivele achizițiilor publice pentru colectarea DEEE din Malta s-au bazat pe rezultatele unui studiu LCA și au avut ca scop asigurarea unei gestionări durabile a DEEE, reducerea emisiilor legate de colectarea deșeurilor și îmbunătățirea performanței de mediu a întregului lanț valoric al DEEE. Includerea criteriilor ecologice în licitații a dus la reducerea emisiilor de transport, la o reciclare mai eficientă și la o creștere a colectării. În plus, a fost transmis un semnal puternic către viitorii potențiali contractanți.

Concluziile webminarului iau forma unor recomandări, după cum urmează:

  • Autoritățile publice ar trebui să furnizeze servicii de colectare a deșeurilor „verzi”, să adopte o abordare centralizată și să ia întotdeauna în considerare întregul ciclu de viață al produselor;
  • Este necesară o reducere a consumului, iar produsele electronice trebuie să dureze mai mult;
  • Trebuie introduse obiective separate pentru reutilizare (în caz contrar, reciclarea este stimulată în detrimentul reutilizării);
  • Să se pună accentul pe proiectarea ecologică, reciclabilitate și durabilitate;
  • Municipalitățile ar trebui să pună în comun resursele disponibile și să le facă accesibile și să colaboreze cu întreprinderile și inițiativele sociale locale;
  • Educația și sensibilizarea sunt esențiale pentru schimbarea comportamentului.