Despre Coaliția PRODEE

19.01.2022 | 0 comentarii

Coaliția PRO[1] DEEE a luat naștere din dorința de normalitate. Trei „PRO” (Producers Responsability Organisations/Organizații Colective) au decis să își unească forțele pentru a îmbunătăți sistemul de gestionare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) în România, evident, fără a aduce atingere dreptului concurenței. În ultimul deceniu, am dat exemple de bune practici din Uniunea Europeană în relație cu managementul deșeurilor, ne dorim și în țara noastră colectare separată la sursă, ne dorim ca subiectele de economie circulară să fie pe agenda politică, ne dorim implementarea acordurilor internaționale pe care ni le-am asumat ca țară. Realitatea o știm, transpunem directivele UE dar aplicarea legii are lacune, fiind creată o ruptură între autoritățile centrale, care își asumă țintele de țară și cele locale, care trebuie în fapt să le atingă (prin asigurarea infrastructurii centrelor de colectare), cu aplicarea principiului răspunderii extinse a producătorului de EEE.

Coaliția  are o viziune orientată spre responsabilitate, în care să avem un sistem național bine pus la punct, în coordonarea unui Clearing House (precum în Italia, Austria sau Spania),  în care țintele de țară să fie îndeplinite prin acțiunea tuturor actorilor de pe piață. În acest sistem, campaniile naționale  de conștientizare și-au atins țelul iar gradul de sensibilizare este foarte ridicat, autoritățile locale pun la dispoziție centre publice de colectare, organizațiile colective acționează și finanțează sistemul în mod transparent în funcție de cota de piață, iar trasabilitatea deșeurilor de la colectare și până la reciclare este foarte clară. În acest sistem, cetățeanul este responsabil și știe că un frigider, de exemplu,  trebuie predat într-un centru de colectare pus la dispoziție de către municipalitate sau prin predare 1 la 1, atunci când cumpără unul nou. În acest sistem, repararea și reutilizarea echipamentelor electronice au prioritate, fiind urmate ulterior, la sfârșitul ciclului de viață, de reciclare și valorificare. Obiectivul creării unui Clearing House – „o organizație centrală, privată, declarată de interes public, care să asigure împărțirea responsabilităților/contractelor între organizațiile de transfer de responsabilitate” a fost asumat de către țara noastră prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și trebuia înființat încă din anul 2018. Adaptarea și aprobarea Planului Național de Prevenire și Gestionare a Deșeurilor la pachetul Economiei Circulare reprezintă, din nou, o condiționalitate ex-ante pentru accesarea Fondurilor Europene din acordul al treilea de parteneriat încheiat între România și Uniunea Europeană, iar termenul a fost deja depășit. Până la adoptarea noului Plan, Coaliția PRO DEEE urmărește și susține implementarea acțiunilor din PNGD existent, care prevede trei măsuri clare pentru creșterea ratei de colectare separată a DEEE, cu responsabilitatea asumată de către producători, autorități locale și organizațiile colective:

  • Crearea unor sisteme de colectare care să permită deținătorilor și distribuitorilor finali să predea gratuit DEEE la punctele de colectare,
  • Asigurarea disponibilității și accesibilității pe întreg teritoriul țării, a punctelor de colectare necesare ținând cont, în special, de densitatea populației,
  • Promovarea campaniilor de conștientizare a populației privind importanța colectării separate  a DEEE.

Către această normalitate ne-am propus sa lucrăm împreună.

[1] PRO – Producers Responsibility Organizations/ Organizații de implementare a responsabilității extinse a producătorilor