Noi măsuri europene pentru promovarea și facilitarea reparațiilor și a reutilizării

23.03.2023 | 0 comentarii

Ieri, pe 22 martie, Comisia Europeană a adoptat o nouă propunere privind norme comune de promovare a reparării bunurilor, menită să sprijine implementarea obiectivelor Pactului verde european, prin opțiuni concrete de prevenire a generării deșeurilor. Propunerea Comisiei le va permite consumatorilor să repare mai ușor și mai ieftin produsele, în loc să cumpere unele noi. În plus, o cerere mai mare în aceste sens va da un impuls sectorului reparațiilor, stimulându-i în același timp pe producători și vânzători să dezvolte modele de afaceri mai sustenabile.

În plus, va asigura faptul că mai multe produse sunt reparate înainte să expire garanția legală și că, totodată, consumatorii au la dispoziție opțiuni mai simple și mai ieftine de reparare a produselor care pot fi reparate din punct de vedere tehnic (cum ar fi aspiratoarele, mașinile de spălat sau, în curând, tabletele și telefoanele inteligente) atunci când garanția legală a expirat sau când bunul nu mai funcționează din cauza uzurii.

Context

Un sondaj Eurobarometru recent a arătat că 77 % dintre europeni simt că au o responsabilitate personală de a acționa pentru a limita schimbările climatice. Se aruncă produse care sunt adesea viabile și care pot fi reparate, dar care sunt adesea aruncate prematur, fapt care produce 35 de milioane de tone de deșeuri, consumă 30 de milioane de tone de resurse și generează 261 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră în UE în fiecare an. De asemenea, se estimează că înlocuirea produselor în locul reparării lor îi costă pe consumatori aproape 12 miliarde EUR pe an. În plus, se estimează că inițiativa va genera creștere economică și investiții în UE în valoare de 4,8 miliarde EUR.

Frans Timmermans, vicepreședinte executiv pentru Pactul verde european – 22/03/2023 a declarant: “Repararea produselor este esențială pentru a pune capăt modelului care constă în „a lua, a produce, a strica și a arunca”, atât de dăunător pentru planeta, sănătatea și economia noastră. Nu există niciun motiv pentru care, dacă aveți un cablu defect sau un ventilator stricat, înseamnă că trebuie să cumpărați un produs nou. Anul trecut, am propus norme pentru a garanta că produsele sunt concepute astfel încât să poată fi reparate. Astăzi, propunem ca repararea efectivă a bunurilor să devină o opțiune ușoară și atractivă pentru consumatori.”

Care sunt măsurile concrete?

Înainte de expirarea garanției legale, vânzătorii vor fi obligați să ofere reparații, cu excepția cazului în care acestea sunt mai costisitoare decât înlocuirea produsului.

După expirarea garanției legale, consumatorii vor avea la dispoziție un nou set de drepturi și instrumente pentru ca repararea să devină o opțiune ușoară și accesibilă:

  • dreptul consumatorilor de a solicita producătorilor, în temeiul legislației UE, repararea produselor care pot fi reparate din punct de vedere tehnic, cum ar fi o mașină de spălat rufe sau un televizor. Astfel, consumatorii vor avea întotdeauna la cine să apeleze atunci când optează să își repare produsele, iar producătorii vor fi încurajați să dezvolte modele de afaceri mai sustenabile;
  • obligația producătorilor de a-i informa pe consumatori cu privire la produsele pe care le pot repara ei înșiși;
  • cel puțin o platformă online la nivelul fiecărui stat membru între consumatori și de reparatori, care să îi pună în legătură pe consumatori cu reparatorii și cu vânzătorii de bunuri recondiționate din zona în care locuiesc. Platforma va permite efectuarea de căutări în funcție de zonă și de standardele de calitate, ajutându-i pe consumatori să găsească oferte atractive și sporind vizibilitatea reparatorilor;
  • un formular european de informații privind repararea, pe care consumatorii îl vor putea solicita oricărui reparator, care va oferi transparență în ceea ce privește condițiile și prețul reparațiilor și va facilita compararea de către consumatori a ofertelor de reparații;
  • va fi elaborat un standard european de calitate pentru serviciile de reparații, pentru a-i ajuta pe consumatori să îi identifice pe reparatorii care se angajează să asigure o calitate mai bună. Acest standard de „reparare ușoară” va fi deschis tuturor reparatorilor din întreaga UE care doresc să se angajeze să respecte standarde minime de calitate, de exemplu pe baza duratei sau a disponibilității produselor.

Este un început de drum, propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu. Apreciem că adoptarea acestei propuneri va avea ca efect modificarea Directivei DEEE care impune ținte de colectare a acestor deșeuri, la momentul de față accentul fiind pus pe reciclare, nu pe reparare și pregătire pentru reutilizare.

Adesea, consumatorii consideră însă că repararea este dificilă. Inițiativa privind „dreptul la reparare” completează o serie de alte propuneri prezentate de Comisie pentru realizarea unui consum durabil pe parcursul întregului ciclu de viață al unui produs, stabilind cadrul pentru un adevărat „drept la reparare” în întreaga UE.

Prezenta propunere face parte din obiectivul mai larg al Comisiei Europene de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă atât consumatorii, cât și întreprinderile consumă și produc într-un mod mai durabil.

Prezenta inițiativă completează alte instrumente care urmăresc obiectivul Pactului verde european privind consumul durabil prin reparare. În ceea ce privește oferta, Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile promovează posibilitatea de reparare a produselor în faza de producție. În ceea ce privește cererea, propunerea de Directivă privind consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi le permite consumatorilor să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză la punctul de vânzare. Prezenta propunere consolidează partea referitoare la cerere prin promovarea reparațiilor în etapa postvânzare. Împreună, cele trei inițiative acoperă întregul ciclu de viață al unui produs, completându-se și consolidându-se reciproc.