Proiectul de Ordonanţă de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

11.03.2022 | 0 comentarii

Coaliția PRO DEEE salută o serie de modificări propuse prin Proiectul de Ordonanţă de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Astfel, este bine-venită stabilirea unei valori unice privind contribuția pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) și baterii, conform viitoarei anexe cu numărul 7,  prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v1). Astfel, România se va alinia viziunii generale în UE, care nu face distincții între diferite tipuri de DEEE, având în vedere că proprietățile fizico-chimice importante în procesul de gestionare a deșeurilor sunt similare.

Articolul 10, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: „(9) Aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), v1 ) şi y), precum şi de către persoanele juridice ale căror costuri nete şi/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finanţate de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) şi y).” Utilizarea SIATD și pentru managementul DEEE este salutată de Coaliția PRO DEEE, de altfel ca orice altă îmbunătățire a sistemului de management al datelor și de trasabilitate în domeniu, care să atingă performanța și transparență în gestiunea întregului proces.

Singura noastră sugestie este  de a asigura un termen de 90 de zile de la publicare pentru tranziția către această raportare, un sistem nou pentru actorii din piața DEEE, care trebuie să îl asimileze pentru a deveni eficient.

În plus, considerăm oportună o unificare a raportărilor către autoritățile publice competente, având în vedere faptul că SIATD se suprapune în parte cu raportările către Agenția Națională pentru Protecția Mediului – ANPM.

Pe de altă parte, există și o modificare propusă la OUG 196/2005 care ridică problema unei duble impuneri/contribuții“La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: „(23) În cazul în care au fost stabilite obligații de plată în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v1), cantitățile constatate de Administrația Fondului pentru Mediu ca nefiind colectate/ valorificate/ reciclate nu sunt luate în considerare la îndeplinirea obiectivelor pe care persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin.(1) lit.v) și y) le-au preluat prin contract”. Aplicarea prevederilor articolului 10 alin. (2) reprezintă o dublă impunere (contribuție), contribuția de 4 lei/kg fiind:

  • în primul rând, datorată de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare/valorificare/salubrizare şi raportează deşeuri pentru contribuabilii prevăzuţi la lit. v) şi y), pentru diferenţa dintre, pe de o parte, cantităţile de deşeuri de ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind colectate/valorificate/gestionate, şi, pe de altă parte, cantităţile de deşeuri constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu – AFM ca fiind efectiv colectate/valorificate/gestionate,
  • și, în al doilea rând, aceeași contribuție apare datorată de organizațiile colective ale operatorilor economici licențiate pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a deșeurilor (de echipamente electrice și electronice; baterii şi acumulatori, ambalaje, etc.).

Astfel, în momentul în care cantităţile neacceptate de către AFM la colectare-valorificare nu sunt luate în considerare la îndeplinirea obiectivelor organizaţiilor colective din domeniu, acestea din urmă vor trebui să plătească încă o dată contribuţia la AFM, în plus față de plata datorată de către operatorii de colectare-valorificare, ca impunere/contribuție pentru exact aceleași cantități. Apare evident că Fondul pentru Mediu ar ajunge în poziția în care încasează de două ori contribuția pentru o cantitate de deșeuri pentru care gestionarea nu este recunoscută, ceea ce nu se justifică din perspectiva naturii acestei sume – de contribuție la bugetul Fondului de Mediu pentru a compensa o deficiență cantitativă în gestionarea corectă a deșeurilor, pentru care statul, prin Fondul de Mediu, adoptă măsuri compensatorii, folosind suma de bani impusă ca și contribuție, per cantitate. Or, în această nouă reglementare, astfel cum se propune, se ajunge la dublă impunere/contribuție, ceea ce nu se poate justifica economic și nici juridic, considerând natura sumei de bani – contribuție/compensare pentru nerealizarea unui obiectiv legat strict de cantitatea respectivă de deșeuri.

Drept urmare, propunem menţinerea prevederilor din legislaţia actuală la art. 10 alin. (2), după cum urmează: “Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) şi y) nu se datorează pentru cantităţile de deşeuri pentru care au fost stabilite obligaţii de plată în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v1).”.

Nu în ultimul rând, susținem  varianta uniformizării contribuției pentru toate tipurile de deșeuri la valoarea de 2 RON/Kg, această sumă fiind considerată ca acoperitoare pentru gestiunea deșeurilor.